بسم الله الرحمن الرحیم

 

 پژوهشگر گرامی

  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

لطفا جهت پرداخت هزینه اولیه داوری حتما از طریق درگاه موجود در پروفایل مسوول مکاتبات اقدام فرمایید درغیر اینصورت روند داوری دچار مشکل خواهد شد.                                      

-فصلنامه «انسان و محیط زیست» نشریه علمی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است.

-به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند پس از پذیرش مقاله شما توسط داوران اصلاحات به صورت بازنگری کلی و جزئی خدمتتان ارسال می گردد. خواهشمند است پس از وصول و انجام اصلاحات فایلی به صورت ورد با نام نویسندگان و رتبه علمی به ایمیل irsen1385@gmail.com  ارسال نمایید و عنوان ایمیل کد مقاله و عنوان مقاله مربوط به نشریه انسان و محیط زیست باشد جهت ذخیره برای چاپ باشد که در صورت رعایت فرمت نشریه و اصلاحات درست نامه پذیرش ظرف 7 تا  10روز برایتان از طریق ایمیل ارسال خواهد شد و مقاله ذخیره خواهد شد.

-با توجه به جلسه اخیر هیئت تحریریه مقالات ارسالی باید 10 صفحه و مقاله های مروری  حداکثر 15 صفحه باشد و مقالات با صفحات بیشتر از این حد،  به علت قرارنگرفتن در اولویت اولیه نشریه مردود و مسترد می گردد.

نشریه از قوانین Committee on Publication Ethics )COPE) پیروی می کند.

نویسندگان باید فرم تعارض از منافع را تکمیل و امضا نمایند.

شماره جاری: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تابستان 1399، صفحه 1-200 

2. رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری (NAIADE)

صفحه 17-32

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیدحامد میرکریمی


بانک ها و نمایه نامه ها