نویسنده = سیده نرجس طباطبائی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر رفتار و فیزیولوژی تولید صوت در ماهیان

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 57-64

سیده نرجس طباطبائی؛ محمد علی نعمت اللهی