نویسنده = مجید عباسپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت آلودگی صوتی در منطقه 14 تهران

دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 1-12

الهام کریمی؛ پروین نصیری؛ مجید عباسپور؛ محمد رضا منظم؛ لعبت تقوی


2. جایگاه تحلیل نرم افزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 1-10

مجید عباسپور؛ مجتبی رضائیان باجگیران