نویسنده = سعیده اسکندری
تعداد مقالات: 6
1. روش های مدلسازی و ارزیابی خطر وقوع آتش سوزی در جنگل های جهان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1394

سعیده اسکندری


2. بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه‌حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سیسنگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1396

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی؛ علی یخکشی


3. آتش‌سوزی جنگل‌های ایران، پیامدها، روش‌های مقابله و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1396

سعیده اسکندری؛ سمانه اسکندری


5. بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه‌حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سی‌سنگان

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-59

سعیده اسکندری؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ علی یخکشی