نویسنده = امیرحسین حلبیان
تعداد مقالات: 2
1. واسنجی تابش دریافتی سطح زمین در پهنه شمال‌شرق ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-89

مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان


2. بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 29-42

مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان