نویسنده = سیامک طهماسبی
تعداد مقالات: 2
1. روستای اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

مسعود صفایی پور؛ سیامک طهماسبی؛ معصومه قرقانی


2. روستای اکولوژیک

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-66

مسعود صفایی پور؛ سیامک طهماسبی؛ معصومه قرقانی