نویسنده = نغمه مبرقعی دینان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه قابلیت های روش های معمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و روش تصمیم گیری چند معیاره ELECTRE-TRI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1394

مجتبی برزه کار؛ نغمه مبرقعی دینان؛ نرگس کارگری


2. بررسی و مقایسه قابلیت های روش های معمول ارزیابی اثرات محیط زیستی و روش تصمیم-گیری چند معیاره ELECTRE-TRI

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-54

مجتبی برزه کار؛ نرگس کارگری؛ نغمه مبرقعی دینان