نویسنده = محمدرضا نادری
تعداد مقالات: 1
1. ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و نقش آن‌ها در پالایش خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 13، شماره 1(32-پیاپی 43)، بهار 1394، صفحه 33-46

محمدرضا نادری؛ رضوان نادری