نویسنده = مهدیه رجایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی سایت دفن بهداشتی زباله شهری با استفاده از GIS و الگوریتم فازی ( مطالعه موردی : شهر رفسنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1395

مهدیه رجایی نژاد؛ محمد رضوانی؛ فرحناز رشیدی