نویسنده = حمیدرضا کبیری بالاجاده
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ژنتیک سیمای سرزمین در حفاظت و مدیریت حیات‌وحش

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-130

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی