کلیدواژه‌ها = بیوگاز
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ابعاد مختلف تولید بیوگاز در هاضم های بی هوازی

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

مرسده طاهری؛ نیما کریمی؛ مصطفی بیگدلی


2. عوامل موثر بر تولید گازها در محل دفن زباله

دوره 12، شماره 1(28-پیاپی 39)، بهار 1393، صفحه 31-39

یاسر سالار؛ فرامرز معطر؛ مصطفی خضری