کلیدواژه‌ها = ممیزی انرژی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه تحلیل نرم افزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 1-10

مجید عباسپور؛ مجتبی رضائیان باجگیران


2. جایگاه تحلیل نر مافزاری در ممیزی انرژی در بخش ساختمان

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تابستان 1388، صفحه 22-31

مجید عباسپور؛ مجتبی رضائیان باجگیران