کلیدواژه‌ها = محیط زیست جهانی
تعداد مقالات: 1
1. عدالت و حاکمیت راهبردهای اساسی نیل به پایداری محیط زیست (نگاه حقوقی ریو+20 به توسعه پایدار)

دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 49-58

لعبت تقوی؛ فرهاد دبیری؛ سبحان طیبی