کلیدواژه‌ها = رودخانه ی کارون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت آب رودخانه ی کارون با استفاده از شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا کوت امیر (طی 5 سال )

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 1-11

پگاه حسینی؛ علی رضا ایلدرومی؛ علی رضا حسینی