کلیدواژه‌ها = تخریب
تعداد مقالات: 4
1. شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت ناشی از تخریب زیست‌بوم، از منظر آموزه‌های حقوق محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مریم عاطفی؛ فاطمه طباطبائی یزدی


3. بررسی تاثیر روند فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه‌ی موردی : زیرحوضه شورقزوین

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 41-55

سعید رشوند؛ جمال مصفایی


4. ارائه شاخص هایی برای ارزیابی تخریب محیط زیست و کمیابی مواد و انرژی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 63-72

مجتبی سمنانی‌رهبر؛ شهام انوشه