کلیدواژه‌ها = آتش‎سوزی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آتش‎سوزی برخصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک اکوسیستم‎های جنگلی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، زمستان 1392، صفحه 31-41

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ اکرم احمدی