کلیدواژه‌ها = حفاظت
تعداد مقالات: 11
1. بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1394

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ حیدر آهنگری کیاسری


2. حفاظت از باغ‌ها حاشیه شهر از منظر اکولوژی سیمای سرزمین مطالعه موردی: سراب قنبر-کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سجاد شمشیری


3. مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1395

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


4. تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1395

سیده مرضیه موسوی؛ المیرا کاظمی؛ منصور پورسینا


5. کاربرد ژنتیک سیمای سرزمین در حفاظت و مدیریت حیات‌وحش

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-130

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی


6. تلفات جاده‌ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده‌ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-151

سیده مرضیه موسوی؛ المیرا کاظمی؛ منصور پورسینا


8. توسعه و مدیریت پارک‌ها و فضاهای سبز جهت حفاظت از پرندگان در مناطق شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-89

فرزانه قدسی؛ محمد جواد امیری


9. مدیریت مناطق تفرجگاهی با استفاده از رهیافت طیف فرصت تفرجی (ROS)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-52

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده؛ مجید مخدوم؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


10. بررسی عوامل تهدید کننده اکوسیستم های مرجانی و راهکارهای حفاظتی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 89-94

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار


11. مرجانها،اکوسیستمهاى شکننده و درمعرض تهدید و ارزیابى سکوهاى نفتى به عنوان مرجانهاى مصنوعى

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، پاییز 1388، صفحه 35-40

مریم محمدی روزبهانی؛ نسرین چوبکار