کلیدواژه‌ها = پایش
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه و رتبه بندی روش های متداول در پایش NO2 در هوا با استفاده ازمدل تحلیل سلسله مراتبی

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 17-26

حمیده ثمری جهرمی؛ حسن حسین زاده اصل


2. بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 29-42

مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان