کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و درصد جذب عناصر در برنج رقم هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1395

تیمور رضوی پور؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی


2. تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و درصد جذب عناصر در برنج رقم هاشمی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-164

تیمور رضوی پور؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی


3. برآورد حجم پسما ند های کشاورزی قابل استفاده در صنایع چوب و کاغذ (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 9، شماره 4(19- پیاپی30)، زمستان 1390، صفحه 33-38

رویا فضلی؛ سعید کامرانی؛ نورالدین نظرن‍ژاد