کلیدواژه‌ها = مدیریت مصرف انرژی ساختمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سیستم مدیریت هوشمند (EBMS )در بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، پاییز 1390، صفحه 49-52

ساناز غازی؛ اعظم نادری