کلیدواژه‌ها = مسؤولیت بین المللی- آلودگیهای فرامرزی – سازمان بین المللی – جبران خسارت –تخریب فرامرزی – اعاده به وضعیت سابق- شورای امنیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخریب بین المللی محیط زیست

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 43-50

فرهاد دبیر ی؛ - سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی