کلیدواژه‌ها = گل حفاری - کنده های حفاری - حفره زی ها - باریوم -هیدروکربنها - اثرات زیست محیطی
تعداد مقالات: 1