کلیدواژه‌ها = مدل سازی وشبیه‌سازی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حسّاسیّت نرم افزار ModFlow نسبت به شاخص پخش (Kd)

دوره 8، شماره 3(14-پیاپی 25)، پاییز 1389، صفحه 27-38

محمّد نیکخواه منفرد؛ محمّدرضا صبور