کلیدواژه‌ها = سازمانهای غیردولتی – سازمانهای غیردولتی زیست محیطی – توسعه پایدار – آرمانهای اهداف توسعه هزاره سوم– حکمرانی مطلوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخصهای های کارآمدی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی دردستیابی به تضمین پایداری محیط زیست

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 37-50

زهرا اللهیان؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ فریده حق شناس