کلیدواژه‌ها = مدل بروس
تعداد مقالات: 2
1. بام سبز؛ رویکردی در ارتقاء کیفی خرد اقلیم و جاذبه گردشگری شهر پایدار

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 57-62

مرجان خانزاده نطنزی


2. بام سبز؛ رویکردی در ارتقای یکفی خرد اقلیم و جاذبه گردشگری شهر پایدار

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، بهار 1388، صفحه 80-87

مرجان خانزاده نطنزی