کلیدواژه‌ها = اکسیژن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر پارکهای شهری در تولید اکسیژن (مطالعه موردی: بوستان هاشمی واقع در شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1395

الهام فروتن؛ الهام فروتن؛ زهرا صدرآبادی


2. برآورد ارزش اقتصادی و منافع زیست محیطی باغ زیتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

زینب کوره پزان؛ الهام فروتن