کلیدواژه‌ها = اثرات زیست محیطی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات زیست محیطی دریاچه سد زاینده رود

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، بهار 1389، صفحه 29-42

مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان