کلیدواژه‌ها = آلودگی آب
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر آلودگی آب بر اقتصاد سلامت: رهیافت داده های پانل

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-57

پروانه سلاطین؛ سعید تاجیک


2. بررسی اثرات زیست محیطی صنایع پتروشیمی تولید کننده PET-PTA (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، زمستان 1389، صفحه 73-81

سعید ملماسی؛ سید علی جوزی؛ سید مسعود منوری؛ الهه جعفریان مقدم