کلیدواژه‌ها = آفرینش مبتنی بر طبیعت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آفرینش معماری مبتنی بر طبیعت برای تبیین ارتباط میان گیاه ریزوم‌ و بازار تاریخی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397

احد نژاد ابراهیمی؛ علی تخمچیان