اثر پلاسمای اکسیژن در رنگرزی الیاف پشمی به منظور اصلاح خواص سطحی الیاف و کاهش آثار زیست محیطی پساب صنایع رنگرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مواد اولیه و رنگرزی، گروه فرش، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران*(مسوول مکاتبات).

2 استادیار، گروه فرش، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 استادیار، گروه فرش، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پساب صنایع رنگرزی به علت وجود فلزات سنگین دارای آلودگی بالا می‌باشد و به همین دلیل، روش‌های متعددی جهت کاهش آثار زیست محیطی پساب این صنایع توسعه یافته است. هدف از این تحقیق استفاده از تکنیک پلاسما به عنوان فرایندی سریع، کم‌هزینه و دوستدار محیط زیست است که با مصرف بسیار کم مواد شیمیایی و عدم استفاده از دندانه‌های معدنی، کمترین اثر بر آلودگی محیط زیست را دارد.
روش بررسی: در این بررسی مشخصه‌های رنگی نمونه‌های پشمی رنگرزی شده تحت سیستمCIE (L*a*b*) مورد ارزیابی و مقایسه رنگ قرار گرفت. و در نهایت تغییرات فیزیکی و شیمیایی الیاف خام و پلاسما شده بعد از رنگرزی با استفاده از تست SEM و FTIR انجام شد.
یافته‌ها: بررسی‌ها حاکی از آن است که عملیات پلاسما بر روی فلس‌های سطحی الیاف پشم تاثیر گذاشته و باعث بهبود جذب رنگ در الیاف بدون استفاده از دندانه‌های معدنی می‌گردد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه صنعت به دنبال روش‌های ارزان و مناسب برای جذب رنگ و حذف فلزات است، استفاده از روش فوق در مقایسه با سایر روش‌های متداول در نساجی بسیار سریع‌تر، کم هزینه‌تر و پاک‌تر است. ضمن اینکه خواص با ارزش الیاف حفظ شده و خواص جدید نیز به صورت دلخواه به آن افزوده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات