مروری بر وضعیت زیستی، گستردگی و اکولوژی گاوماهی زینتی گرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

چکیده

گونه melanostomus Neogobius (NM) یکی از گونه ‏های مهاجم ماهی با گستردگی زیاد در روی زمین است.؛ که غاالبا در آب های کم عمق زیست می‏کند و دارای پراکنش سریع و اثرات زیان بخش اکوسیستمی است. در این مطالعه، ریخت‏شناسی، تاریخچه زندگی، تولیدمثل، عملکرد در زیستگاه، میزان مقاومت محیطی، انگل‏ها، اثرات محیطی، استراتژی‏های نمونه برداری و نقشه‏ی توزیع جهانی به همراه تاریخچه‌ی تهاجم NM که ابتدا در آمریکای شمالی و سپس در دریای بالتیک یافت شده، بررسی گردید. اندازه خاص هر سن در گونه‏ی مذکور، یک خاصیت وابسته به ناحیه زندگی است و گونه‏های ساکن آب شور دارای اندازه و سرعت رشد بیشتری در مقایسه با گونه‏های ساکن آب شیرین هستند. توانایی سازگاری با منابع غذایی مختلف، توانایی زیست در نقاط متفاوت، رشد سریع و توانایی تاب‏آوری بیشتر نسبت به تغییرات شرایط محیطی از جمله موارد تهاجمی این گونه است. این گونه به واسطه‏ی آب پسماند کشتی، رهاشدن اتفاقی طعمه و پراکندگی طبیعی می‏توانند در جهان پراکنده شوند. از آنجای که در ایران، هیچ مطالعه در این گونه انجام نشده است و با توجه به شرایط خاص اکوسیستم‏ های آبی، باید خصوصیات زیستی و اکولوژیکی گونه‏ های مهاجم از جمله گاوماهی مطالعه و بررسی شود و نسبت به مدیریت آن اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات