ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی؛ مفاهیم و روش‌ها

نوع مقاله : سایر موارد

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر

2 دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

چکیده

نوع بشر همواره برای حفظ بقای خود نیازمند کالاها و خدمات اکوسیستمی است، اما مشکل نبود بازار برای ارزش‌گذاری این خدمات و رایگان پنداشتن آنها همواره وجود داشته است. مطالعه ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی دانش ما نسبت به ارزش بوم-سازگان‌ها را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی می‌تواند به عنوان پرسش در مورد ارزش جریان جاری سودمندی‌های موجود در بوم‌سازگان و یا ارزش سودمندی‌های آینده بوم‌سازگان و هم‌چنین به عنوان ارزش حفظ بوم-سازگان به جای تبدیل آن به برخی استفاده‌های دیگر تفسیر شود. ارزش‌گذاری فعالیتی یک طرفه و سوال به ظاهر ساده‌ای در مورد ارزش مادی یک بوم‌سازگان نیست. از آنجا که خدمات اکوسیستمی به‌طور کامل در بازارهای تجاری قابل داد و ستد نیستند، یا به گونه‌ای که قابل مقایسه با خدمات اقتصادی و سرمایه تولیدی باشند، کمی‌سازی نمی‌شوند و اغلب اهمیت بسیار کمی در سیاست‌گزاری‌ها دارند، نیاز به روش‌هایی برای ارزش‌گذاری آن‌ها می‌باشد. با توجه به این که شناخت اصول و کاربرد درست روش-های ارزش‌گذاری می‌تواند به سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان برای طراحی مناسب و موثر سیاست‌های توسعه پایدار در مواجه با مشکلات محیط‌زیست یاری رساند، در این مقاله سعی شده است تا با بررسی مفاهیم و روش‌های ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که چگونه ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی برنامه‌ریزهای محیط‌زیستی را تحت‌تاثیر قرار می-دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات