تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت، کشاورزی و مدیریت منابع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکدة فنی سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بروجرد، ایران

3 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

با اعمال میدان مغناطیسی می‌توان آب معمولی را به مایعی با اثرات شیمیائی خاص تبدیل کرد، به‌طوری که خواص فیزیکی آب مغناطیسی شده از جمله وزن مخصوص، کشش سطحی، ویسکوزیته ، قابلیت هدایت الکتریکی و قدرت حلالیت آن تغییر می‌یابد. با افزایش حلالیت آب، عناصر غذایی موجود در خاک فعال شده و نیاز به مصرف کود تا 50 درصد کاهش می یابد. اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب و در ادامه سهولت انحلال املاح نا محلول در خاک شده که این امر کاهش 50 درصد مصرف کود را می‌تواند ارمغان آورد. نتایج آزمایش های آبیاری با آب مغناطیسی بر روی مزارع یونجه نشان داد که عملکرد یونجه 37 درصد افزایش و مصرف آب و هزینه پمپ تا 43.7 درصد کاهش یافتند . بذرهای مغناطیسی شده همراه با آب آبیاری مغناطیسی ، جوانه زنی را در گندم 15 درصد ،گوجه فرنگی 26.2 درصد و فلفل و خیار را تا 34.9 درصد افزایش داد. با توجه به اینکه سال به سال تامین آب جهت مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و ... مشکل تر شده و هزینه های سنگین تری را به دولت تحمیل میکند ؛ بنابراین استفاده از فناوری آب مغناطیسی و بومی سازی تکنولوژی آن امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد وباعث صرفه جویی ارزی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات