فرابینی وضعیت پسماند شهر یزد با استفاده از مدل D.P.S.R و تدوین راهبردهای مدیریت پسماند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا/پردیس علوم انسانی دانشگاه بزد/شهز یزد/ایران

2 آموزش وپرورش ناحیه 2 یزد

3 کارمند شهرداری یزد

چکیده

چکیده
با افزایش جمعیت شهرها، افزایش رفاه، مصرف‌گرایی و تغییر الگوی زندگی مردم مقدار پسماند تولیدی افزایش داشته است. عدم مدیریت صحیح پسماند مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود خواهد آورد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شهر یزد و روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه‌ای است. وضعیت پسماند با مدل D.P.S.R مورد بررسی قرار گرفته است. نیروهای محرکه شامل جمعیت، رفاه خانوار و تغییر الگوی مصرف می‌باشد. عوامل فشار اماکن تجاری، اداری، آموزشی، فرهنگی، کارگاه‌های صنعتی، مراکز بهداشتی و درمانی می‌باشد. پس از بررسی نیروهای محرکه و عوامل فشار به تشریح وضعیت موجود پرداخته شده است. جهت ارائه پاسخ‌ها از مدل سوات استفاده گردیده است. با افزایش جمعیت ، میزان پسماند نیز افزایش یافته است. منطقه 2 با بیشترین تراکم ، بیشترین مقدار تولید پسماند را دارد. سرانه پسماند منطقه 1، پایین‌تر از سایر مناطق می‌باشد. سرانه پسماند در منطقه 3، بالاتر از سایر مناطق شهر می‌باشد. اجرای برنامه تفکیک از مبدأ، مهم‌ترین قوت و عدم مشارکت شهروندان در تحویل به موقع پسماند مهم‌ترین ضعف به شمار می‌آید. پایین بودن سرانه پسماند و ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از صنعت بازیافت، مهم‌ترین فرصت‌ها می‌باشند. نگرش منفی مردم به مشاغل وابسته به پسماند و همکاری ناکافی سایر ارگان‌ها مخصوصاً صدا و سیما از مهم‌ترین تهدیدها می‌باشند. راهبردهای مدیریت پسماند شهر یزد در جدول 7 به صورت کامل ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات