بررسی وضعیت کمی و مدیریتی پسماندهای پزشکی استان خراسان جنوبی طی سال‌های 1394- 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری

3 کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک، اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی

4 کارشناس مسئول پایش محیط‌زیست، اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی

چکیده

مقاله حاضر با هدف به روز رسانی آمار و اطلاعات پزشکی استان خراسان جنوبی از لحاظ تعداد بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، کلینیک‌ها و مطب‌ها، میزان و نوع پسماند تولیدی و نحوه‌ی جمع‌آوری و امحاء این مراکز به تفکیک شهرستان‌های استان صورت گرفته است. بازدید و پایش به مدت سه هفته پیاپی از مراکز تولیدکننده‌ی پسماند پزشکی و اخذ اطلاعات از مراجع ذی‌ربط در خصوص میزان و نحوه مدیریت، به جمع‌آوری اطلاعات و پایش پسماندهای پزشکی استان پرداخته شد و نتایج به صورت زیر به دست آمد: کمیت کل پسماند پزشکی در استان 228/1537 کیلوگرم در روز ( پسماندهای عفونی و تیز و برنده، آسیب‌شناختی و شیمیایی-دارویی به ترتیب 84/1490، 39/13 و 998/32 کیلوگرم در روز) می‌باشد. به تفکیک نوع پسماند (پسماندهای عفونی و تیز و برنده، آسیب‌شناختی و شیمیایی-دارویی) برای بیمارستان‌ها به ترتیب 1106، 33/12 و 695/28، مراکز درمانی 47/182، 0 و 438/0، کلینیک‌ها 65/158، 0 و 56/1، آزمایشگاه‌ها 73/21، 06/1، 08/1 و مطب‌ها 99/21، 0 و 225/2 کیلوگرم در روز می‌باشد. با توجه به وجود 1044عدد تخت فعال در این مراکز، سرانه تولید زباله به ازای هر تخت فعال در روز 098/1 کیلوگرم برآورد شده است؛ که نسبت به متوسط کشوری از وضعیت بهتری برخوردار می‌باشد. کمترین میزان مشکل در مراکز تولیدکننده‌ی پسماند دولتی و پسماندهای عفونی می‌باشد. در رابطه با پسماندهای شیمیایی و دارویی وجود برنامه‌ای مدون در استان در رابطه با نحوه مدیریت و امحاء بسیار احساس می‌شود. همچنین بیشترین مشکل در زمینه‌ی مراکز خصوصی تولیدکننده‌ی پسماند پزشکی می‌باشد، که سازماندهی و مدیریت آن در حال پیاده‌سازی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات