مدیریت پساب آبزی‌پروری برای تولید پایدار: روش‏های حذف ترکیبات نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت

چکیده

آبزی‌پروری یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد کشاورزی در جهان امروز می‌باشد. توسعه متراکم صنعت آبزی‌پروری با افزایش اثرات زیست محیطی همراه بوده است. فرآیند تولید، مقدار قابل توجهی از پساب آلوده شامل غذاهای خورده نشده و مدفوع را ایجاد می‌کند. پساب آبزی‌پروری شامل مواد مغذی، ترکیبات آلی و غیرآلی مثل ترکیبات نیتروژن (آمونیاک، نیتریت، نیترات)، فسفر، کربن آلی و مواد آلی که به محیط زیست آبزی وارد می‌شود. آمونیاک بعنوان ماده دفعی آبزیان و از طریق تجزیه مواد آلی اضافی تولید می‌شود، باکتری‌های شیمواتوتروف (نیتروزموناس و نیتروباکتر) تمایل به اکسید آمونیاک به نیتریت و نیترات دارند. امروزه توجه به سیستم‌های آبزی‌پروری‌بسته به دلیل امنیت بیشتر زیستی و مزایای زیست‌محیطی در حال افزایش است. هنگامی که آب در سیستم‌های پرورشی مدار بسته به‌صورت چرخه‌ای مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد برخی از خطرات مانند ورود پاتوژن‌ها و گونه‌های بیگانه به سیستم پرورش و مشکلات مربوط به تخلیه آب زائد که باعث ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی می‌گردد، کاهش می‌یابد. معمولترین روش‏های حذف مواد زائد نیتروژن‏دار در سیستم آبزی پروری، شامل تعویض آب، هوادهی، قطع غذادهی و استفاده از ماده معدنی زئولیت است، همچنین مناسب‏ترین روش برای کنترل ترکیبات نیتروژن غیرآلی، مصرف و کاهش نیتروژن در همان محل پرورش توسط باکتری‏ها (روش زیستی - شیمیایی) می‏باشد. در این مطالعه روش‌های حذف ترکیبات نیتروژن غیرآلی در آبزی‌پروری مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات