رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری (NAIADE)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 دانشگاه گرگان

چکیده

رویکردی جدید به ارزیابی غیردقیق و محیط‌های تصمیم‌گیری، یک روش ارزیابی چندمعیاره نوین است که بر اساس مجموعه‌ای از معیار‌ها به مقایسه گزینه‌های مدنظر می‌پردازد. با استفاده از این روش می‌توان از انواع مختلف اطلاعات مبهم و غیرقطعی استفاده کرد. مقادیری که به هر معیار برای گزینه‌های مدنظر اختصاص داده می‌شود، ممکن است به شکل اعداد خشک، تصادفی، فازی یا متغیرهای زبانی بیان شوند. روش NAIADE از روش قدیمی وزن‌دهی معیار‌ها استفاده نمی‌کند بلکه با استفاده از روش مقایسه زوجی، گزینه‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. امکان انجام دو نوع ارزیابی در NAIADE وجود دارد. نوع اول ارزیابی بر اساس ارزش مقادیر اختصاص داده شده به معیارهای هر یک از گزینه‌ها است که این کار را با استفاده از ماتریس اثرات انجام می‌دهد (گزینه‌ها در مقابل معیارها). نوع دوم ارزیابی، تجزیه و تحلیل‌های برابری میان گروه‌های مختلف ذی‌نفع و امکان تشکیل ائتلاف با توجه به گزینه‌های ارائه شده است.روش NAIADE به‌عنوان رویکردی پرکاربرد و کارآمد در پژوهش‌های مختلف مدیریتی و محیط‌زیستی در جهان مطرح شده است، اما متاسفانه تاکنون کاربرد و استفاده‌ی چندانی در این زمینه در ایران نداشته است. بنابراین، هدف از مقاله حاضر معرفی روش NAIADE، به عنوان گامی در جهت افزایش آگاهی و دانش در سطوح مختلف جامعه، مسئولین و تصمیم‌گیران و نیز بهبود کیفیت محیط‌زیست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات