نویسنده = پورهاشم ‏زهی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. آثار آتش‏های عمدی بخش کشاورزی بر محیط زیست (مطالعه موردی:استان اصفهان)

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 113-124

جابر اعظمی؛ سمیه پورهاشم ‏زهی