نویسنده = جیرود‌نژاد، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر خروج دام و جنگل نشین از جنگل بر تجدید حیات طبیعی در جنگل عباس آباد استان مازندران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 139-159

مجید توحیدی؛ جواد جلالی؛ فرشاد یزدیان؛ محمد نقی عادل؛ رقیه جیرود‌نژاد؛ محمد رضا آذرنوش؛ جواد صادق کوهستانی