نویسنده = دبیری، فرهاد
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 131-144

فرهاد دبیری؛ سحر زارعی؛ نگین موسوی مدنی


2. دست‌یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-73

فرهاد دبیری؛ یلدا خلعتبری؛ سحر زارعی


3. عدالت و حاکمیت راهبردهای اساسی نیل به پایداری محیط زیست (نگاه حقوقی ریو+20 به توسعه پایدار)

دوره 11، شماره 1(24-پیاپی 35)، بهار 1392، صفحه 49-58

لعبت تقوی؛ فرهاد دبیری؛ سبحان طیبی