نویسنده = رشوند، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر روند فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه‌ی موردی : زیرحوضه شورقزوین

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، تابستان 1392، صفحه 41-55

سعید رشوند؛ جمال مصفایی