نویسنده = صمدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد حسگرهای زیستی در شناسایی آلاینده‌های محیط‌زیستی ناشی از صنایع کشاورزی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، زمستان 1392، صفحه 23-30

مرضیه حسینی نژاد؛ سعید صمدی