نویسنده = باقری زنوز، فرنوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌های متداول و نوین در ضدعفونی و دفع بهداشتی پسماندهای خطرناک بیمارستانی

دوره 11، شماره 4(27-پیاپی 38)، زمستان 1392، صفحه 43-54

فرنوش باقری زنوز؛ افسانه شهبازی