نویسنده = ارجمندی، رضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر مدیریت ناحیه محوری بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی شهرداری ناحیه 1 منطقه 13)

دوره 12، شماره 2(29-پیاپی 40)، تابستان 1393، صفحه 39-53

علیرضا افتخاری؛ جعفر نوری؛ رضا ارجمندی


3. مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های فاز ساخت سکوهای میادین نفتی (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تابستان 1391، صفحه 33-53

هدی السادات حسینی؛ تورج دانا؛ رضا ارجمندی؛ ایمان شیریان پور


4. ارزیابی اقتصادی - زیست محیطی نوسازی ناوگان مینی بوسرانی شهر تهران

دوره 9، شماره 1(16-پیاپی 27)، بهار 1390، صفحه 1-9

زهرا عابدی؛ رضا ارجمندی؛ فریده عتابی؛ الناز کیوانی