نویسنده = خوشگرد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی بازیافت CO2 از طریق Post Combustion در صنعت سیمان آبیک به منظور کاهش گازهای گلخانه ای

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، بهار 1391، صفحه 39-56

فریده عتابی؛ آبتین عطایی؛ احمد خوشگرد؛ فرزانه کیانی