نویسنده = رفعت نژاد، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. احیای بیولوژیکی کربن دانه ای مستعمل کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، بهار 1391، صفحه 67-76

سعیدرضا عاصمی زواره؛ سعیده رفعت نژاد