نویسنده = اعتدالی شهنی، شکوه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکشیدگی ضخامت کامپوزیت ساخته شده از آرد چوب راش- پلی پروپیلن

دوره 10، شماره 1(20-پیاپی31)، بهار 1391، صفحه 77-82

شکوه اعتدالی شهنی؛ بهبود محبی؛ مهدی تجویدی