نویسنده = حسینی، هدی السادات
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت ریسک محیط زیست فعالیت های فاز ساخت سکوهای میادین نفتی (مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تابستان 1391، صفحه 33-53

هدی السادات حسینی؛ تورج دانا؛ رضا ارجمندی؛ ایمان شیریان پور