نویسنده = دانش‌شهرکی، عبدالرزاق
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 10، شماره 4(23-پیاپی 34)، زمستان 1391، صفحه 35-49

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری


2. برخی از روش‌های افزایش کارآیی گیاه‌پالایی فلزات سنگین

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 28-38

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش‌شهرکی؛ رضوان نادری