نویسنده = رحمانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. برآورد قیمت آب پای سدها در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 3(22-پیاپی 33)، پاییز 1391، صفحه 68-75

فاطمه رحمانی؛ حسین انصاری